Barnbok om kritisk informationsgranskning

Forskarhubben har ett nytt projekt som går ut på att utveckla en barnbok om kritisk informationsgranskning. Vi eftersöker en pedagogisk medlem till vår arbetsgrupp och deltagare till vår sagoläsande referensgrupp. Vill du på ideell basis hjälpa oss att utveckla innehåll och texter till barnboken Olurig? Är du lärare i skola (för de yngre åldrarna) eller förskola och vill sitta i vår interna arbetsgrupp? Eller brukar du läsa sagor för barn och vill samskapa högkvalitativt och olurigt innehåll? Kontakta oss på info@olurig.se.

Forskarhubben verkar som en oberoende nod och ideellt ekosystem för möten mellan forskning, entreprenöriell verksamhet och civilsamhälle. Vi arbetar med samskapande, samlärande och samutforskande med fokus på komplexa sociala utmaningar.