Kom på workshop under Vetenskapsfestivalen!


Under Vetenskapsfestivalen kommer Forskarhubben i samarbete med Alle Fonti att arrangera två workshops om kritiskt tänkande och informationsgranskning. Du kommer bland annat att få träna på kritiskt tänkande kopplat till statistik.

Allmänna programmet
Denna workshop genomförs på plats i Göteborg (Nordstan) 4 maj 10.00-20.00. Vi har alla fått höra hur viktigt det är att tänka kritiskt och att inte lita på alla källor. Men hur gör vi detta i praktiken? Vad är kritiskt tänkande och hur vet du att du tänker kritiskt? Hos oss får du granska påståenden som cirkulerar på nätet och i vårt samhälle. Vid våra olika stationer får du prova på användbara metoder och verktyg för informationsgranskning. Alla är välkomna! Mer information finns på Vetenskapsfestivalens hemsida.

Skolprogrammet
Skolklasser kan boka in sig på en ledig tid 12 maj. Denna workshop är digital. Upplägget kretsar kring källkritik, bildsök och statistik för att fördjupa elevers förmåga att kritiskt granska påståenden som cirkulerar på nätet och i vårt samhälle. Workshoppen fungerar som en praktisk övning och bidrar också med underlag till diskussioner om vilka utmaningar som finns i att värdera information och avgöra vad som är sant och falskt. Läs mer och boka in din klass på Vetenskapsfestivalens hemsida.