Livsvillkor i Region Halland

Livsvillkor i Region Halland

Nu har den uppdaterade versionen av rapporten Från vaggan till graven – hallänningens liv och livsvillkor ur ett intersektionellt perspektiv släppts. Den finns tillgänglig för alla att läsa. Jag och Medida har arbetat med analysen. Den bygger på statistik från olika källor, till exempel SCB, Skolverket och Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor.

För att belysa situationen i Region Halland har sju brännbara frågor tagits fram utifrån rapporten:

  1. Kvinnor i Halland har högre utbildning men tjänar ändå mindre än män.
  2. Halland har en arbetsmarknad som gynnar inrikes födda, gymnasieutbildade män – men hur är det för alla andra?
  3. Hur påverkar det vår framtid i Halland att vår utbildning styrs av kön, bakgrund och våra föräldrars utbildningsnivå?
  4. Hur kommer det sig att nästan var femte 18-29-åring i Halland lider av psykisk ohälsa?
  5. Nästan 9 av 100 kvinnor i Halland uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott.
  6. Hur påverkar det Halland att vissa grupper inte finns med där besluten fattas?
  7. Den halländska familjen – en doft av 50-tal?!

Jag och Medida håller just nu på med en liknande analys för två andra regioner. Håll utkik efter dem!

Om författaren

Charlotte Ovesson administrator

Charlotte designar kartläggningar, konstruerar enkäter, genomför intervjuer och observationsstudier, analyserar data och presenterar resultatet på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Hon håller även utbildningar om jämlikhet, statistik och den spännande skärningspunkten där dessa möts.