Jag är en del av Ett jämställt Skåne!

Charlotte Ovesson konsult är nu ansluten till Ett jämställt Skåne. Det är visionen och namnet på Skånes jämställdhetsstrategi. Jämställdhetsarbetet behöver ske systematiskt, kunskapsbaserat och i samverkan. Genom att vara ansluten till visionen har jag tagit ställning för att verka för jämställdheten i länet.