Förebildseffekten

Mentor Sverige har släppt sin rapport Förebildseffekten. Jag har gjort den statistiska analysen av enkätsvaren.

Enkäten har besvarats av över 3000 ungdomar. Det är ett stort antal svarande, och det innebär att det går att dra statistiska slutsatser även utifrån små skillnader mellan grupper. Något som blir väldigt tydligt är hur viktigt det är för ungdomar att ha en vuxen förebild och en närvarande vuxen.