Författararkiv Charlotte Ovesson

Digital kurs: behålla och återrekrytera medlemmar

Välkommen till en digital kurs i hur din förening kan bli bättre på att behålla och återrekrytera medlemmar.

Välj mellan två kurstillfällen:

– Onsdag den 10 februari, kl 10.00-12.00
– Torsdag den 11 mars, kl 18.00-20.00

Kursen ger dig strategier, handfasta verktyg och goda exempel

– Vill du behålla medlemmarna i din förening?
– Vill du blir bättre på att hantera missnöje?
– Vill du lära dig metoder för att vinna tillbaka före detta medlemmar?

Oavsett skäl kan det många gånger kännas svårt att behålla medlemmar i organisationen, föreningen eller förbundet. För att lyckas med det behövs ett strategiskt arbete med beprövade metoder. Du kommer få lära dig om strategier och få ta del av olika tips och goda exempel.

Kursen arrangeras av bokförlaget Trinambai. Processledarna Charlotte Ovesson och Jessica Pettersson håller i kursen och har lång erfarenhet av ideella sektorn och att hjälpa föreningar med medlemsfrågor.

Här anmäler du dig till kursen.

Studie om föreningar och folkbildning i coronatider

Jag har fått finansiering från Stockholms Arbetareinstitutsförening till en studie om digital förenings- och folkbildningspedagogik i coronatider.

Corona har inneburit en stor omställning på många sätt. Människor har inte kunnat träffas på samma sätt som tidigare och mycket av det som tidigare skedde i fysiska möten har nu ställts in, eller skett digitalt i stället. Hur har föreningar hanterat denna omställning? Hur har de ställt om för att kunna bedriva sin verksamhet och skapa möjligheter att träffas under en tid när fysiska möten inte varit möjliga? Vilka metoder har varit framgångsrika för att ställa om, och vilka har inte varit det? Vilka lärdomar drar föreningarna av den här omställningen som kan vara användbara inför framtiden? Dessa är de centrala frågorna i undersökningen.

Jag kommer att söka svar på frågorna genom att göra intervjuer med personer som på olika sätt arbetar med folkbildnings- och föreningspedagogik, och som har erfarenhet av att ställa om verksamheten på grund av corona och att hitta nya lösningar. Intervjuerna kommer att lägga fokus på konkreta strategier som intervjupersonen och/eller hens organisation har haft för att ställa om och hitta nya vägar och metoder för att kommunicera, träffas och bedriva verksamhet. Det blir en kartläggning av goda exempel med fokus på det som konkret har gjorts. Jag kommer även att gå igenom tidigare kunskapsproduktion om hur civilsamhället hanterar pandemin. Där finns goda exempel och tips att hämta.

Utifrån intervjuerna och tidigare kunskapsproduktion kommer jag att utveckla en digital guide med tips på strategier för att bedriva verksamhet digitalt. Guiden kommer att finnas tillgänglig på Trinambais hemsida i form av en materialbank som kan fungera som inspiration. De lärdomar vi har gjort under coronapandemin är värda att bevara och sprida så att fler kan få ta del av dem. När pandemin är över kommer vi fortfarande att kunna ha nytta av mycket av det vi har lärt oss om att bedriva verksamhet digitalt. Innehållet i guiden kommer att presenteras på ett par olika sätt, till exempel i form av text och kortare videoklipp. 

Intervjuerna kommer att genomföras under februari och mars. Guiden beräknas vara klar i början av sommaren.

Om du är verksam i en organisation och har erfarenhet av att ställa om under pandemin vill jag gärna få kontakt med dig för en intervju. Om du känner någon som passar in på den här beskrivningen vill jag gärna få reda på det också. Du är varmt välkommen att höra av dig till info[at]charlotteovesson.se.

Kurs i breddad medlemsrekrytering – favorit i repris

Vill du lära dig hur du kan rekrytera fler medlemmar till din organisation? Trinambai erbjuder en digital kurs i breddad medlemsrekrytering. Processledarna Charlotte Ovesson och Jessica Pettersson har lång erfarenhet av ideell sektor och kommer att ge handfasta tips för att lyckas med medlemsarbetet.

När vi först höll den här kursen blev den väldigt uppskattad. Därför erbjuder vi nu ett nytt kurstillfälle, den här gången på kvällstid.

Plats: Internet
Dag: onsdagen 18/11
Tid: 18.00-20.00

Här kan du läsa mer om kursen och anmäla dig.

Lansering av överlevnadskit för statistik


I vardagen stöter vi på statistik i många olika sammanhang. Vi ser statistik i nyheter, reklam och i våra flöden i sociala medier. Vad skiljer bra statistik från dålig? Hur kan vi veta vilken statistik som går att lita på? För att guida dig i statistikdjungeln har jag tagit fram ett överlevnadskit som lär dig vilka kritiska frågor du kan ställa till statistik i din vardag. Med överlevnadskitet till hjälp kan du undvika de vanligaste fällorna och genomskåda statistik som är gjord för att lura dig.

Du är välkommen på det digitala lanseringseventet. Lanseringen inleds med en presentation av överlevnadskitet och de olika verktyg som ingår i det. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Plats: Internet
Datum: fredagen 9/10
Tid: 08-30-09.30

Här hittar du överlevnadskitet. Om du vill ha det i pappersform kan det beställas mot portokostnad från info[at]charlotteovesson.se.

Här hittar du ett frågebatteri som kan hjälpa dig att konkretisera kitet och använda det som ett praktiskt verktyg.

Du hittar länk till lanseringen på Facebook. Du kan också få länken till lanseringen genom att maila till info[at]charlotteovesson.se.

Nytt metodblad om statistik

Nu lanserar jag och Medida ett nytt metodblad. Medidas metoder är en serie korta introduktioner som hjälper dig att komma igång med ditt arbete med jämställdhet och jämlikhet, analys och mätande. Jag har skrivit om hur du konkret går tillväga för att använda dig av statistik. Kom igång med statistik som verktyg finns tillgänglig här och kan även beställas från info[at]charlotteovesson.se mot portokostnad.

Kurs i breddad medlemsrekrytering

Vill du lära dig hur du kan rekrytera fler medlemmar till din organisation? Nu erbjuder Trinambai en digital kurs i breddad medlemsrekrytering. Processledarna Charlotte Ovesson och Jessica Pettersson har lång erfarenhet av ideell sektor och kommer att ge handfasta tips för att lyckas med medlemsarbetet.

Plats: Internet
Dag: torsdagen 15/10
Tid: 10.00-12.00

Läs mer och anmäl dig här.


Digitalt frukostseminarium: medlemsrekrytering i coronatider

Hur kan vi rekrytera medlemmar när varje möte är en smittrisk? Hur välkomnar vi nya medlemmar i gemenskapen när vi inte kan träffa dem?

Situationen vi befinner oss i just nu är unik, men det finns en hel del användbara metoder. Trinambais digitala frukostseminarium ger dig tips på hur din förening kan använda dem. Vi kommer utgå från böckerna Medlemsmodellen och Inkluflera.

Seminariet är gratis.

Plats: Internet
Dag: 14 april
Tid: 08.00-08.30

Medverkande: Niklas Hill, Charlotte Ovesson, Jessica Petterson

Anmäl dig här.

Nu lanserar vi Team statistik för jämlikhet

Christina Ahlzén (Medida) och Charlotte Ovesson är Team statistik för jämlikhet. Vi har samarbetat under lång tid i olika projekt och gör nu vårt samarbete officiellt och paketerar våra kunskaper och erfarenheter.

Team statistik för jämlikhet hjälper dig att hitta rätt siffror för ditt syfte och att använda dem på ett sätt som synliggör och på sikt minskar ojämlikheterna i din verksamhet. Vi utformar enkäter och andra kvantitativa undersökningar, gör analyser, bearbetar data, och gör sammanställningar och rapporter av statistiskt material.

Läs mer om oss och våra tjänster.

Kurs i vilseledande statistik

Lördagen 5/10 kan du gå en kurs (en heldag) om vilseledande statistik hos Studieförbundet Vuxenskolan i Lund.

I kursen får du lära dig vad statistik är, hur statistik kan användas och hur det inte kan användas. Vi går igenom en checklista för att kritiskt granska statistik. Den här checklistan kan du sedan använda dig av varje gång du ser statistik och vill ställa kritiska frågor till den. Vi går igenom vanliga fallgropar och missförstånd och hur vi undviker dem. Dagen avslutas med en workshop där vi tittar på olika exempel på hur statistik används och diskuterar dessa. Läs mer och anmäl dig här.

Ny bok: Starka tillsammans

I höst släpps boken Starka tillsammans: tjugoen nulägesbilder av civilsamhället. Boken är en antologi med bidrag av olika folkrörelseprofiler. Vad har hänt i civilsamhället de senaste tio åren? Hur ser framtiden ut? Hur vill vi att framtiden ska se ut? Dessa frågor undersöker författarna utifrån sina olika erfarenheter och perspektiv.

Boken kommer att lanseras på Trinambais jubileumsfest den 11 oktober på Världsbiblioteket i Stockholm. Du är varmt välkommen på festen. I entréavgiften ingår ett exemplar av boken, en matig buffé och du får mingla med författarna. Anmäl dig till festen här.