Kategori arkiv Nyheter

Valspecial på @statistikmedvetenhet


På min Facebooksida och mitt Instagramkonto publicerar jag innehåll om statistik. Framför allt lägger jag upp exempel på dålig statistik, och statistik som är lurig och missvisande. Syftet är att du som följare ska lära dig om statistik och utveckla ett mer kritiskt förhållningssätt till statistik du möter i din vardag.

Fram till valet kommer jag att köra en valspecial och fokusera inläggen på valrörelsen. Hur använder de politiska partierna statistik för att framställa sin politik som bäst? Hur förhåller de sig till opinionsmätningar? Hur använder andra organisationer statistik för att föra fram politiska budskap? Hur ser det ut i media?

Jag har ingen politisk agenda bakom detta. Jag lägger upp exempel från alla partier och organisationer, oavsett var de står politiskt.

Eftersom jag inte har möjlighet att följa alla organisationer, medier och partier på lokal nivå behöver jag hjälp. Om du hittar lurig eller dålig statistik får du gärna skicka den till mig. Du kanske har sett ett vilseledande diagram? Eller så har en politiker tolkat statistik helt uppåt väggarna fel? Eller så har du kanske bara hittat en rolig statistikmeme som du vill dela med omvärlden?

Maila till tips@statistikmedvetenhet.se så tittar jag på det.

Kom på workshop under Vetenskapsfestivalen!


Under Vetenskapsfestivalen kommer Forskarhubben i samarbete med Alle Fonti att arrangera två workshops om kritiskt tänkande och informationsgranskning. Du kommer bland annat att få träna på kritiskt tänkande kopplat till statistik.

Allmänna programmet
Denna workshop genomförs på plats i Göteborg (Nordstan) 4 maj 10.00-20.00. Vi har alla fått höra hur viktigt det är att tänka kritiskt och att inte lita på alla källor. Men hur gör vi detta i praktiken? Vad är kritiskt tänkande och hur vet du att du tänker kritiskt? Hos oss får du granska påståenden som cirkulerar på nätet och i vårt samhälle. Vid våra olika stationer får du prova på användbara metoder och verktyg för informationsgranskning. Alla är välkomna! Mer information finns på Vetenskapsfestivalens hemsida.

Skolprogrammet
Skolklasser kan boka in sig på en ledig tid 12 maj. Denna workshop är digital. Upplägget kretsar kring källkritik, bildsök och statistik för att fördjupa elevers förmåga att kritiskt granska påståenden som cirkulerar på nätet och i vårt samhälle. Workshoppen fungerar som en praktisk övning och bidrar också med underlag till diskussioner om vilka utmaningar som finns i att värdera information och avgöra vad som är sant och falskt. Läs mer och boka in din klass på Vetenskapsfestivalens hemsida.

Digital kurs: Engagera medlemmar

Välkommen till en ny digital utbildning för ideella organisationer! Den här gången ska vi fokusera på att skapa engagemang.

– Vill ni få era medlemmar att engagera sig i verksamheten?
– Behöver ni fler som är intresserade av att sitta i styrelsen?
– Vill ni inkludera fler målgrupper i era aktiviteter?

Många föreningar vill ha fler aktiva medlemmar. Att rekrytera medlemmar kan vara svårt, och utmaningarna slutar inte när en person har blivit medlem. Nästa utmaning blir ofta hur kan vi få den här nya medlemmen att engagera sig i verksamheten. Med andra ord: att gå från att vara en passiv medlem till att vara aktiv. Under kursen kommer du att få lära dig strategier och beprövade metoder för att lyckas med detta.

Processledarna Charlotte Ovesson och Jessica Pettersson håller i kursen och har lång erfarenhet av ideella sektorn och att hjälpa föreningar med medlemsfrågor.

Kursen bygger på boken Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering. Som deltagare kan du köpa boken till rabatterat pris direkt från förlaget. En digital studiehandledning till Inkluflera för att arbeta vidare med metodiken i din organisation ingår i priset.

Datum och tid: onsdagen 20 april 10.00-12.00 eller 18.00-20.00. Välj den tid som passar bäst för dig!
Plats: digitalt över Zoom

Anmäl dig till kursen på Trinambais hemsida.

Kandidatuppsats om Agenda 2030 i kommuner

Jag är glad att äntligen kunna kalla mig statistiker. Min kandidatuppsats i statistik är färdig och publicerad. Uppsatsen heter Kommuners måluppfyllelse utifrån Agenda 2030 – en statistisk jämförelse av resultat och förutsättningar.

Den främsta slutsatsen är att skillnaderna mellan hur väl kommuner uppnår de olika globala målen i Agenda 2030 primärt beror på kommunernas olika förutsättningar. Invånarnas socioekonomiska situation och om kommunen är en stads- eller glesbygdskommun har mycket stor inverkan på hur väl målen uppnås. Detta är precis vad vi kunde förvänta oss, så det finns inget överraskande här.

Något som är desto mer intressant är att det inte tycks finnas något samband mellan att uppnå målen för social och ekonomisk hållbarhet å ena sidan och målen för ekologisk hållbarhet å den andra. Dessa dimensioner verkar ha mycket lite med varandra att göra. Det gör det svårt att tala om hållbarhet som ett enda sammanhållet koncept.

Digital kurs: Stereotyper och statistik

Jag och Emil Åkerö har hållit en kurs om stereotyper och statistik för Svenska Journalistförbundet. Vi har nu vidareutvecklat konceptet och erbjuder kursen för olika målgrupper. Om du till exempel skriver rapporter är det viktigt att ha kunskap om hur du kan förhålla dig till statistik och fakta utan att fastna i ett tänkande som bygger på stereotyper. Här behövs kunskap dels om vad stereotyper är, och dels hur statistik fungerar och vad som är viktigt att tänka på när vi tar del av statistik. Båda dessa komponenter ingår i kursen.

Vi erbjuder nu ett öppet kurstillfälle som du kan anmäla dig till.

Pass 1: onsdagen 9/3 klockan 10.00-12.00
Pass 2: onsdagen 23/3 klockan 10.00-12.00

Pris: 500 kr/deltagare inkl. moms
Plats: digitalt över Zoom

Pass 1: Vad är stereotyper?
– Stereotyper: Vad är stereotypisering och vilka konsekvenser får det?
– Representation: Representationsteori utifrån Richard Dyer och Stuart Hall.
– Vad är representation och vem kan sägas representera vad?
– Mikrohandlingar: Förtryck i det lilla formatet. Typer av hat och våld och hur de tar sig i uttryck.
– Tokenism: När är någon en representant och när är den en individ?
– Kritisk massa: Vad det är och hur det uppstår.
– Bilder och språk: Hur påverkas världen av vilka bilder och ordval vi använder?

Pass 2: Hur arbetar vi med stereotyper?
– Människor är inte en siffra: När vi tittar på fakta som handlar om människor, till exempel ny forskning, ser vi extremt sällan samband som är hundraprocentiga.
– Att arbeta med grupper: Här går vi in på hur information kan framställas och tolkas på olika sätt samt osynliggöras beroende på vilka gruppindelningar vi tittar på.
– Hur vi kritiskt kan ställa frågor till information: Här lär vi oss hur vi kan ställa rätt frågor till det material eller den data vi har för att inte fastna i stereotyper.
– Förstärkning av stereotyper: Hur kan vi välja relevanta och verklighetstrogna exempel som inte förstärker stereotyper?

Mellan kurstillfällena kommer du att få en hemuppgift.

Anmäl dig till kursen på den här länken.

Om du hellre vill delta på en kurs som vi håller just för er på din arbetsplats eller i din organisation kan vi ordna det. Kontakta mig i så fall på info[at]charlotteovesson.se.

Digital kurs: Att undvika stereotyper

Jag och Emil Åkerö kommer än en gång att hålla kursen Att undvika stereotyper för Journalistförbundet. Kursen riktar sig till journalister och är gratis för dig som är frilansmedlem i SJF. Även icke-medlemmar och journalister som inte är frilansare kan gå kursen.

Hur påverkas vår journalistik av vilka bilder och ordval vi använder? Och vad är egentligen sterotypisering? Här är en kurs för dig som vill bli bättre på att kritiskt granska den bild av världen du förmedlar genom din journalistik. 

Som journalist är ditt uppdrag att skildra människor, skeenden och fenomen i bild, ljud eller text. Men det är lätt att hamna i upptrampade spår och ibland svårt att frigöra sig från invanda tankemönster. Därför är det bra att lära sig mer om begrepp som stereotyper, representation och tokenism. 

Under den här kursen pratar vi om hur du kan skapa ett aktivt förhållningssätt till att bevaka och skriva om minoriteter och utsatta grupper. Kursen går igenom olika teoretiska begrepp och sätter dessa i praktiska exempel. Målet med den här kursen är att du ska få verktyg och redskap för att kunna betrakta ditt material på ett sätt som gör att du kan arbeta med att undvika stereotyper och föreställningar. 

Mer ur innehållet:

– Så påverkas vi av stereotyper
– Att arbeta med gruppindelningar    
– Människor är inte en siffra 

Kursen genomförs vid två tillfällen och du får en uppgift mellan gångerna:

Kurstillfälle 1: 30 november 10.00-12.00
Kurstillfälle 2: 14 december 10.00-12.00

Information om hur du anmäler dig till kursen finns här.

Rapport om sexualundervisning från RFSU

RFSU har släppt rapporten Sexualundervisning utan mål. Rapporten är baserad på en enkät som RFSU skickade till rektorer under hösten 2020 och våren 2021. Av enkäten framgår bland annat att bara hälften av skolorna sätter upp mål för sexualundervisningen. Jag och Medida har varit med i en del av processen. Vi analyserade enkätsvaren och stöttade RFSU i hur resultaten kunde tolkas statistiskt.

Studie om digital omställning i civilsamhället


Hur kan civilsamhället genomföra digitala aktiviteter för medlemmar och aktiva? Vilka aktiviteter kan vi ställa om? Jag har under våren undersökt civilsamhällets digitala omställning i en studie finansierad av Stockholms Arbetareinstitutsförening.

Under coronapandemin har vi sett vad vi kan kalla för en påtvingad digitalisering. Även de som inte kände sig riktigt bekväma med digitala verktyg behövde använda dem för att verksamheten i föreningen, folkhögskolan eller studieförbundet skulle kunna fortsätta. Under denna process har vi lärt av våra misstag och hittat användbara strategier. Vi har provat på olika digitala verktyg och aktiviteter. Rapporten Verksamheten genom skärmen – civilsamhällets digitala omställning under pandemin är baserad på intervjuer med olika organisationer och handlar om hur de konkret har gjort för att ställa om till digital verksamhet. De har många tips som vi kan ta med oss och ha stor nytta av även den dag då pandemin är över.

I framtiden är det troligt att det digitala kommer att fortsätta vara viktigt. Vi kommer förmodligen inte att gå tillbaka helt till hur vi gjorde före pandemin. Därför är det viktigt att kunna hantera det digitala och att kunna fatta ett väl avvägt beslut inför varje aktivitet: ska vi genomföra detta digitalt eller fysiskt? Något som kommer att underlätta är om vi delar våra erfarenheter med varandra så att alla inte behöver uppfinna hjulet. Rapporten handlar om några av dessa erfarenheter.

Tillsammans med rapporten har det producerats två filmer som presenterar de huvudsakliga fynden i studien. Vi hoppas att rapporten och filmerna kommer att ge er användbara tips som ni kan använda för att antingen börja med digitala aktiviteter, eller vässa dem ni redan har.

Ta del av rapporten och filmerna här.

Onsdagen 8/9 klockan 09.00 arrangerar vi en lanseringsträff där rapporten kommer att presenteras. Du är varmt välkommen att delta. Här anmäler du dig till rapportlanseringen.

Ny kortlek för idrottsföreningar


Trinambai har gett ut kortleken Idrottsförening i förändring. Kortleken innehåller 50 diskussionsfrågor för idrottsföreningar. Jag och Jessica Pettersson som har utvecklat kortleken har båda en bakgrund inom idrottsrörelsen. Med kortleken vill vi hjälpa idrottsföreningar att komma i gång med viktiga samtal om träning, tävling, engagemang, värdegrund, ekonomi och andra frågor. Kortleken finns att beställa på Trinambais hemsida.

Barnbok om kritisk informationsgranskning

Forskarhubben har ett nytt projekt som går ut på att utveckla en barnbok om kritisk informationsgranskning. Vi eftersöker en pedagogisk medlem till vår arbetsgrupp och deltagare till vår sagoläsande referensgrupp. Vill du på ideell basis hjälpa oss att utveckla innehåll och texter till barnboken Olurig? Är du lärare i skola (för de yngre åldrarna) eller förskola och vill sitta i vår interna arbetsgrupp? Eller brukar du läsa sagor för barn och vill samskapa högkvalitativt och olurigt innehåll? Kontakta oss på info@olurig.se.

Forskarhubben verkar som en oberoende nod och ideellt ekosystem för möten mellan forskning, entreprenöriell verksamhet och civilsamhälle. Vi arbetar med samskapande, samlärande och samutforskande med fokus på komplexa sociala utmaningar.