Kategori arkiv Nyheter

Digital kurs: att undvika stereotyper

Jag och Emil Åkerö kommer än en gång att hålla kursen Att undvika stereotyper för Journalistförbundet. Kursen riktar sig till journalister och är gratis för dig som är frilansmedlem i SJF. Även icke-medlemmar och journalister som inte är frilansare kan gå kursen.

Hur påverkas vår journalistik av vilka bilder och ordval vi använder? Och vad är egentligen sterotypisering? Här är en kurs för dig som vill bli bättre på att kritiskt granska den bild av världen du förmedlar genom din journalistik. 

Som journalist är ditt uppdrag att skildra människor, skeenden och fenomen i bild, ljud eller text. Men det är lätt att hamna i upptrampade spår och ibland svårt att frigöra sig från invanda tankemönster. Därför är det bra att lära sig mer om begrepp som stereotyper, representation och tokenism. 

Under den här kursen pratar vi om hur du kan skapa ett aktivt förhållningssätt till att bevaka och skriva om minoriteter och utsatta grupper. Kursen går igenom olika teoretiska begrepp och sätter dessa i praktiska exempel. Målet med den här kursen är att du ska få verktyg och redskap för att kunna betrakta ditt material på ett sätt som gör att du kan arbeta med att undvika stereotyper och föreställningar. 

Mer ur innehållet:

– Så påverkas vi av stereotyper
– Att arbeta med gruppindelningar    
– Människor är inte en siffra 

Kursen genomförs vid två tillfällen och du får en uppgift mellan gångerna:

Kurstillfälle 1: 30 november 10.00-12.00
Kurstillfälle 2: 14 december 10.00-12.00

Information om hur du anmäler dig till kursen finns här.

Rapport om sexualundervisning från RFSU

RFSU har släppt rapporten Sexualundervisning utan mål. Rapporten är baserad på en enkät som RFSU skickade till rektorer under hösten 2020 och våren 2021. Av enkäten framgår bland annat att bara hälften av skolorna sätter upp mål för sexualundervisningen. Jag och Medida har varit med i en del av processen. Vi analyserade enkätsvaren och stöttade RFSU i hur resultaten kunde tolkas statistiskt.

Studie om digital omställning i civilsamhället


Hur kan civilsamhället genomföra digitala aktiviteter för medlemmar och aktiva? Vilka aktiviteter kan vi ställa om? Jag har under våren undersökt civilsamhällets digitala omställning i en studie finansierad av Stockholms Arbetareinstitutsförening.

Under coronapandemin har vi sett vad vi kan kalla för en påtvingad digitalisering. Även de som inte kände sig riktigt bekväma med digitala verktyg behövde använda dem för att verksamheten i föreningen, folkhögskolan eller studieförbundet skulle kunna fortsätta. Under denna process har vi lärt av våra misstag och hittat användbara strategier. Vi har provat på olika digitala verktyg och aktiviteter. Rapporten Verksamheten genom skärmen – civilsamhällets digitala omställning under pandemin är baserad på intervjuer med olika organisationer och handlar om hur de konkret har gjort för att ställa om till digital verksamhet. De har många tips som vi kan ta med oss och ha stor nytta av även den dag då pandemin är över.

I framtiden är det troligt att det digitala kommer att fortsätta vara viktigt. Vi kommer förmodligen inte att gå tillbaka helt till hur vi gjorde före pandemin. Därför är det viktigt att kunna hantera det digitala och att kunna fatta ett väl avvägt beslut inför varje aktivitet: ska vi genomföra detta digitalt eller fysiskt? Något som kommer att underlätta är om vi delar våra erfarenheter med varandra så att alla inte behöver uppfinna hjulet. Rapporten handlar om några av dessa erfarenheter.

Tillsammans med rapporten har det producerats två filmer som presenterar de huvudsakliga fynden i studien. Vi hoppas att rapporten och filmerna kommer att ge er användbara tips som ni kan använda för att antingen börja med digitala aktiviteter, eller vässa dem ni redan har.

Ta del av rapporten och filmerna här.

Onsdagen 8/9 klockan 09.00 arrangerar vi en lanseringsträff där rapporten kommer att presenteras. Du är varmt välkommen att delta. Här anmäler du dig till rapportlanseringen.

Ny kortlek för idrottsföreningar


Trinambai har gett ut kortleken Idrottsförening i förändring. Kortleken innehåller 50 diskussionsfrågor för idrottsföreningar. Jag och Jessica Pettersson som har utvecklat kortleken har båda en bakgrund inom idrottsrörelsen. Med kortleken vill vi hjälpa idrottsföreningar att komma i gång med viktiga samtal om träning, tävling, engagemang, värdegrund, ekonomi och andra frågor. Kortleken finns att beställa på Trinambais hemsida.

Barnbok om kritisk informationsgranskning

Forskarhubben har ett nytt projekt som går ut på att utveckla en barnbok om kritisk informationsgranskning. Vi eftersöker en pedagogisk medlem till vår arbetsgrupp och deltagare till vår sagoläsande referensgrupp. Vill du på ideell basis hjälpa oss att utveckla innehåll och texter till barnboken Olurig? Är du lärare i skola (för de yngre åldrarna) eller förskola och vill sitta i vår interna arbetsgrupp? Eller brukar du läsa sagor för barn och vill samskapa högkvalitativt och olurigt innehåll? Kontakta oss på info@olurig.se.

Forskarhubben verkar som en oberoende nod och ideellt ekosystem för möten mellan forskning, entreprenöriell verksamhet och civilsamhälle. Vi arbetar med samskapande, samlärande och samutforskande med fokus på komplexa sociala utmaningar.

Digital kurs: att undvika stereotyper

Jag och Emil Åkerö kommer att hålla kursen Att undvika stereotyper för Journalistförbundet. Kursen riktar sig till journalister och är gratis för dig som är frilansmedlem i SJF. Även icke-medlemmar och journalister som inte är frilansare kan gå kursen.

Hur påverkas vår journalistik av vilka bilder och ordval vi använder? Och vad är egentligen sterotypisering? Här är en kurs för dig som vill bli bättre på att kritiskt granska den bild av världen du förmedlar genom din journalistik. 

Som journalist är ditt uppdrag att skildra människor, skeenden och fenomen i bild, ljud eller text. Men det är lätt att hamna i upptrampade spår och ibland svårt att frigöra sig från invanda tankemönster. Därför är det bra att lära sig mer om begrepp som stereotyper, representation och tokenism. 

Under den här kursen pratar vi om hur du kan skapa ett aktivt förhållningssätt till att bevaka och skriva om minoriteter och utsatta grupper. Kursen går igenom olika teoretiska begrepp och sätter dessa i praktiska exempel. Målet med den här kursen är att du ska få verktyg och redskap för att kunna betrakta ditt material på ett sätt som gör att du kan arbeta med att undvika stereotyper och föreställningar. 

Mer ur innehållet:

– Så påverkas vi av stereotyper
– Att arbeta med gruppindelningar    
– Människor är inte en siffra 

Kursen genomförs vid två tillfällen och du får en uppgift mellan gångerna:

Kurstillfälle 1: 16 mars 10.00-12.00
Kurstillfälle 2: 29 mars 10.00-12.00

Information om hur du anmäler dig till kursen finns här.

Digital kurs: behålla och återrekrytera medlemmar

Välkommen till en digital kurs i hur din förening kan bli bättre på att behålla och återrekrytera medlemmar.

Välj mellan två kurstillfällen:

– Onsdag den 10 februari, kl 10.00-12.00
– Torsdag den 11 mars, kl 18.00-20.00

Kursen ger dig strategier, handfasta verktyg och goda exempel

– Vill du behålla medlemmarna i din förening?
– Vill du blir bättre på att hantera missnöje?
– Vill du lära dig metoder för att vinna tillbaka före detta medlemmar?

Oavsett skäl kan det många gånger kännas svårt att behålla medlemmar i organisationen, föreningen eller förbundet. För att lyckas med det behövs ett strategiskt arbete med beprövade metoder. Du kommer få lära dig om strategier och få ta del av olika tips och goda exempel.

Kursen arrangeras av bokförlaget Trinambai. Processledarna Charlotte Ovesson och Jessica Pettersson håller i kursen och har lång erfarenhet av ideella sektorn och att hjälpa föreningar med medlemsfrågor.

Här anmäler du dig till kursen.

Studie om föreningar och folkbildning i coronatider

Jag har fått finansiering från Stockholms Arbetareinstitutsförening till en studie om digital förenings- och folkbildningspedagogik i coronatider.

Corona har inneburit en stor omställning på många sätt. Människor har inte kunnat träffas på samma sätt som tidigare och mycket av det som tidigare skedde i fysiska möten har nu ställts in, eller skett digitalt i stället. Hur har föreningar hanterat denna omställning? Hur har de ställt om för att kunna bedriva sin verksamhet och skapa möjligheter att träffas under en tid när fysiska möten inte varit möjliga? Vilka metoder har varit framgångsrika för att ställa om, och vilka har inte varit det? Vilka lärdomar drar föreningarna av den här omställningen som kan vara användbara inför framtiden? Dessa är de centrala frågorna i undersökningen.

Jag kommer att söka svar på frågorna genom att göra intervjuer med personer som på olika sätt arbetar med folkbildnings- och föreningspedagogik, och som har erfarenhet av att ställa om verksamheten på grund av corona och att hitta nya lösningar. Intervjuerna kommer att lägga fokus på konkreta strategier som intervjupersonen och/eller hens organisation har haft för att ställa om och hitta nya vägar och metoder för att kommunicera, träffas och bedriva verksamhet. Det blir en kartläggning av goda exempel med fokus på det som konkret har gjorts. Jag kommer även att gå igenom tidigare kunskapsproduktion om hur civilsamhället hanterar pandemin. Där finns goda exempel och tips att hämta.

Utifrån intervjuerna och tidigare kunskapsproduktion kommer jag att utveckla en digital guide med tips på strategier för att bedriva verksamhet digitalt. Guiden kommer att finnas tillgänglig på Trinambais hemsida i form av en materialbank som kan fungera som inspiration. De lärdomar vi har gjort under coronapandemin är värda att bevara och sprida så att fler kan få ta del av dem. När pandemin är över kommer vi fortfarande att kunna ha nytta av mycket av det vi har lärt oss om att bedriva verksamhet digitalt. Innehållet i guiden kommer att presenteras på ett par olika sätt, till exempel i form av text och kortare videoklipp. 

Intervjuerna kommer att genomföras under februari och mars. Guiden beräknas vara klar i början av sommaren.

Om du är verksam i en organisation och har erfarenhet av att ställa om under pandemin vill jag gärna få kontakt med dig för en intervju. Om du känner någon som passar in på den här beskrivningen vill jag gärna få reda på det också. Du är varmt välkommen att höra av dig till info[at]charlotteovesson.se.

Kurs i breddad medlemsrekrytering – favorit i repris

Vill du lära dig hur du kan rekrytera fler medlemmar till din organisation? Trinambai erbjuder en digital kurs i breddad medlemsrekrytering. Processledarna Charlotte Ovesson och Jessica Pettersson har lång erfarenhet av ideell sektor och kommer att ge handfasta tips för att lyckas med medlemsarbetet.

När vi först höll den här kursen blev den väldigt uppskattad. Därför erbjuder vi nu ett nytt kurstillfälle, den här gången på kvällstid.

Plats: Internet
Dag: onsdagen 18/11
Tid: 18.00-20.00

Här kan du läsa mer om kursen och anmäla dig.

Lansering av överlevnadskit för statistik


I vardagen stöter vi på statistik i många olika sammanhang. Vi ser statistik i nyheter, reklam och i våra flöden i sociala medier. Vad skiljer bra statistik från dålig? Hur kan vi veta vilken statistik som går att lita på? För att guida dig i statistikdjungeln har jag tagit fram ett överlevnadskit som lär dig vilka kritiska frågor du kan ställa till statistik i din vardag. Med överlevnadskitet till hjälp kan du undvika de vanligaste fällorna och genomskåda statistik som är gjord för att lura dig.

Du är välkommen på det digitala lanseringseventet. Lanseringen inleds med en presentation av överlevnadskitet och de olika verktyg som ingår i det. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Plats: Internet
Datum: fredagen 9/10
Tid: 08-30-09.30

Här hittar du överlevnadskitet. Om du vill ha det i pappersform kan det beställas mot portokostnad från info[at]charlotteovesson.se.

Här hittar du ett frågebatteri som kan hjälpa dig att konkretisera kitet och använda det som ett praktiskt verktyg.

Du hittar länk till lanseringen på Facebook. Du kan också få länken till lanseringen genom att maila till info[at]charlotteovesson.se.