Kategori arkiv Nyheter

Charlotte är Mångfaldsföretagarnas nya ordförande

På årsmötet i mars valdes jag till Branschorganisationen Mångfaldsföretagarnas nya ordförande. Jag är hedrad över förtroendet och ser fram emot ett verksamhetsår där vi fortsätter samla kompetensen inom mångfaldsfrågor, driva gemensamma frågor och arrangera nätverksträffar och fortbildningstillfällen som är givande för mångfaldsföretagare.

Kartläggning av livsvillkor och jämlikhet i Halland

Rapporten Från vaggan till graven som jag och Medida har tagit fram tillsammans med Region Halland och Länsstyrelsen har nu släppts.

I rapporten ser vi att livsvillkoren i Halland är goda överlag, men detta utesluter inte diskriminering och ojämlikhet. Människor i regionen har olika förutsättningar beroende på kön, etnicitet, utbildningsnivå och andra bakgrundsfaktorer. Rapporten kommer att fungera som kunskapsunderlag i regionens arbete för att bli en bättre livsplats för alla.

Här finns rapporten i sin helhet. Det har också tagits fram ett kommunikationskit för den som vill använda sig av materialet.

Om rapporten i media:
Sveriges Radio: Halland ojämställt – stora ekonomiska skillnader
Sveriges Radio: Waltersson (M): Överraskad över de stora skillnaderna
Hallandsposten: Lönegapet mellan könen störst i Halland
Hallands nyheter: Halland, en sämre livsplats för kvinnor

Lär dig om missvisande statistik på Instagram

För att sprida kunskap om statistik på ett roligt och lättillgängligt sätt har jag skapat Instagramkontot @statistikkritik.

Syftet är att hjälpa allmänheten att utveckla sin egen verktygslåda för att kritiskt granska och ifrågasätta statistik i nyheter, reklam, politiska debatter med mera. Statistik är ett kraftfullt och nödvändigt verktyg för att vi ska förstå världen. Vi behöver statistik. För att inte bli vilseledda behöver vi lära oss hur statistik kan användas, vilka kritiska frågor vi ska ställa, och hur det går att luras och manipulera siffror. Vi har alla hört att det går att ljuga med statistik. Jag fokuserar på frågan hur: hur kan statistik användas på vilseledande sätt, och hur kan du som lekman lägga märke till det? Av demokratiskäl är det oerhört viktigt att människor har ett kritiskt förhållningssätt till information.

Följare uppmanas att skicka in exempel på statistik som de hittar och som de anser vara vilseledande eller fel. Visionen är att @statistikkritik ska innehålla en bredd av statistik från olika källor, sammanhang och ämnen och fungera som en lättillgänglig resurs för den som är nyfiken på hur statistik används.

Ny Facebookgrupp om jämlikhet och statistik

Är du intresserad av statistik ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv? Jag har tillsammans med Medida startat Facebookgruppen Räkna med jämlikhet! där alla nyfikna och intresserade är välkomna att vara med.

Undrar du vad det finns för data över ditt ämne? Funderar du över svårigheterna att mäta diskriminering? Vill du ha hjälp med att tolka en rapport? Eller har du andra frågor och funderingar vad gäller mätande och statistik i jämlikhetsfrågor? I så fall är det här gruppen för dig.

Webbinarium om inkluderande medlemsrekrytering

Trinambai har tillsammans med Kompetenscenter Idéburna Malmö tagit fram webbinariet Vilken förening är ni idag – och vilken förening vill ni vara? som är baserat på Trinambais böcker Medlemsmodellen och Inkluflera.

Webbinariet riktar sig till föreningar som är intresserade av att hitta nya strategier för att värva medlemmar och bredda sin medlemsrekrytering. Att tänka inkluderande är nödvändigt för att medlemmar ska känna sig välkomna i föreningen. Vad innebär inkluderande medlemsrekrytering i praktiken? Hur kan ni arbeta för att bli tillgängliga för fler?

För att få tillgång till webbinariet köper du ett exemplar av Inkluflera genom Trinambais hemsida. Sedan får du länken och lösenordet i bekräftelsemejlet. Även alla prenumeranter av Trinambais nyhetsbrev har fått tillgång till webbinariet.

Jämlikhetsresan lanserar blogg om jämlikhetsarbete

Jämlikhetsresan har startat en blogg om jämlikhetsarbete. Vill ni arbeta med jämlikhet i er organisation, men vet inte hur ni ska komma i gång? Vad är egentligen jämlikhet, och vad innebär det att arbeta med det i praktiken? Den typen av frågor tar vi upp och besvarar. Bloggen kommer att fyllas med massor av handfasta tips och inspiration för alla som är nyfikna på att utveckla jämlikhet i sin organisation. Vi som skriver på bloggen ingår i Jämlikhetsresans team och har lång och bred erfarenhet av att arbete med jämlikhet och mångfald i olika organisationer och i olika länder.

Bloggen är på engelska och du hittar den på www.equalityjourney.eu/blog.

Trevlig läsning!