Filmer

Den här videon är framtagen för Länsstyrelsen i Jämtlands län. Den är baserad på en rapport som jag och Medida har skrivit om jämställdhet i länet. Rapporten utgår från regeringens jämställdhetsmål och innehåller statistik från till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor. Så långt det är möjligt har vi även tittat på andra indelningsgrunder än kön, till exempel utländsk bakgrund, så att analysen blir intersektionell. Rapporten finns tillgänglig på Länsstyrelsen Jämtlands läns hemsida.

Läget i länet
Ta tillvara hela arbetskraften
Liv på lika villkor

Män och maskulinitet

Dessa fyra filmer – Läget i länet, Ta tillvara hela arbetskraften, Liv på lika villkor och Män och maskulinitet – har jag och Medida spelat in för Länsstyrelsen i Västernorrland. Vi har tagit fram en rapport liknande den vi tog fram för Jämtlands län (se ovan). I dessa fyra videor pratar vi om vad rapporten visar och vad som kan vara viktigt att arbeta med för att förbättra jämställdheten i länet. Rapporten håller på att färdigställas och kommer snart att finnas på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.

Vad ideella organisationer har lärt sig under pandemin
Tio tips för digitala medlemsaktiviteter

De två filmerna ovan kommer från ett projekt där Charlotte Ovesson undersökte hur ideella organisationer ställde om till digital verksamhet i samband med coronapandemin. Det finns även en rapport.