Material

Detta informationsblad om statistik innehåller två delar. Dels en kort introduktion till vad statistik är och varför det är viktigt med kunskaper om statistik. Dels ett överlevnadskit för att tolka och förstå statistik. Överlevnadskitet är en checklista som du kan gå igenom när du träffar på statistik som du vill ställa kritiska frågor till. Du kan läsa bladet här. För att hjälpa dig att konkretisera frågorna i överlevnadskitet finns ett frågebatteri här.

Du kan beställa informationsbladet mot fraktkostnad genom att maila till info[at]charlotteovesson.se.

Medidas metoder är korta introduktioner för att hjälpa dig komma igång med ditt arbete med jämställdhet och jämlikhet, analys och mätande. Charlotte har tagit fram två: en som handlar om hur du konkret kan gå tillväga för att använda dig av statistik (Kom i gång med statistik som verktyg) och en som handlar om olika statistiska mått och analyser (Kom i gång med statistisk analys).

Du kan beställa metodbladen mot fraktkostnad genom att maila till info[at]charlotteovesson.se. Fler Medidas metoder hittar du här.

Starka tillsammans: Tjugoen nulägesbilder av civilsamhället är en antologi där olika folkrörelseprofiler försöker fånga de senaste tio åren i civilsamhället. Vad har hänt? Vad kommer att hända i framtiden? Vad vill vi ska hända? Antologin gavs ut 2019 på Trinambai förlag, med Charlotte Ovesson som redaktör.

Rapporten Geografiska avstånd, mänsklig närhet – En nulägesanalys av jämställdhet och jämlikhet i Jämtlands län är en regional jämställdhetsanalys som utgår från de sex jämställdhetspolitiska målen. Den är skriven av Charlotte Ovesson och Medida.

Under våren 2021 genomförde Charlotte Ovesson en studie som handlar om hur föreningar, studieförbund, folkhögskolor och andra organisationer i civilsamhället ställde om till digital verksamhet under coronapandemin. Undersökningen fokuserar på vad organisationerna konkret har gjort för att ställa om, vad som har gått bra, vilka utmaningar de har mött och vad de har lärt sig. Resultatet av studien blev en rapport och två filmer. Rapporten och filmerna handlar om vilka lärdomar vi kan dra av omställningen för att kunna genomföra bra digitala arrangemang i framtiden. Studien är finansierad av Stockholms Arbetareinstitutsförening.

Här kan du titta på filmer från några olika projekt.