Om mig

Jag har en kandidatexamen från det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola och en masterexamen i sociologi från Lunds universitet. Utöver mitt huvudämne sociologi har jag läst kurser i psykologi, pedagogik, samtalsmetodik, genusvetenskap, utvärdering och statistik. Jag är bosatt i Helsingborg.

Min värdegrund

Föreningsarbete och folkbildning ligger mig varmt om hjärtat. Sedan tonåren har jag engagerat mig ideellt i bland annat Mälardalens studentkår, RFSU, Rädda Barnen och som fridykarinstruktör inom Svenska Sportdykarförbundet.

Det var genom mitt föreningsengagemang som jag upptäckte workshops som arbetsform. Jag har i workshopform gjort allt från värderingsövningar med nyanlända ungdomar till att lära aktivister i RFSU att virka livmödrar.

Nu arbetar jag mycket med workshops och utvecklar nya övningar. Det interaktiva upplägget hos en workshop ger helt andra förutsättningar för lärande än en traditionell föreläsning.

För att jämlikhetsarbete ska vara effektivt behöver det förankras i verksamheten. Oavsett om det gäller en ideell förening, en skola eller ett företag inom tillverkningsindustri är det de som dagligen arbetar inom verksamheten som är experter på hur den fungerar. För att upplevas som relevant måste jämlikhetsarbetet utgå från dessa experters verklighet. Det här är grundläggande för hur jag arbetar med jämlikhetsfrågor. Människor på alla nivåer i organisationen behöver vara med så att jämlikhetsarbetet inte utmynnar i en skrivbordsprodukt som samlar damm. Alla kan vara delaktiga och göra jämlikhetsanalyser av sitt dagliga arbete, förutsatt att de får redskap och stöd utifrån sina förkunskaper. Det ger jag dem.

Vid behov samarbetar jag med andra experter. Jag har ett stort nätverk och är ordförande i Branschorganisationen Mångfaldsföretagarna.