Om migStatistik är min käpphäst. Jag har en vision om att folkbilda om statistik så att människor får med sig en mental verktygslåda för att granska statistik de ser i nyheter, politiska debatter, reklam och andra sammanhang. Min resa in i statistikens värld började när jag studerade beteendevetenskap. Studierna i kvantitativ metod – framför allt med fokus på enkätkonstruktion – gjorde mig nyfiken på statistik. Jag ville lära mig mer och läste kurser i statistik. Jag blev en beteendevetare med mycket statistik i min examen och jag är väldigt glad över att kunna arbeta med kombinationen människor och siffror.

Jag har en kandidatexamen från det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola och en masterexamen i sociologi från Lunds universitet. Utöver statistik och mitt huvudämne sociologi har jag läst kurser i psykologi, pedagogik, samtalsmetodik, genusvetenskap och utvärdering.

Föreningsarbete och folkbildning ligger mig varmt om hjärtat. Sedan tonåren har jag engagerat mig ideellt i bland annat Mälardalens studentkår, RFSU, Rädda Barnen och som fridykarinstruktör inom Svenska Sportdykarförbundet. Det var genom mitt föreningsengagemang som jag upptäckte workshops som arbetsform. Jag har i workshopform gjort allt från värderingsövningar med nyanlända ungdomar till att lära aktivister i RFSU att virka livmödrar. Nu arbetar jag mycket med workshops och utvecklar nya övningar. Det interaktiva upplägget hos en workshop ger helt andra förutsättningar för lärande än en traditionell föreläsning.

För mig är det viktigt att mitt arbete bidrar till att göra världen bättre. Därför arbetar jag utifrån värderingar om hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk.

Jag är styrelseledamot i Forskarhubben, som är en ideell förening som understödjer tvärsektoriell samverkan. Vi som är aktiva i Forskarhubben har olika bakgrund och kompetenser och arbetar tillsammans i projekt som är nyttoskapande för samhället.

Jag har ett stort nätverk och vid behov samarbetar jag med andra för att kunna erbjuda bra lösningar av hög kvalitet.