Om migStatistik är min käpphäst. Min resa in i statistikens värld började när jag studerade beteendevetenskap. Studierna i kvantitativ metod – framför allt med fokus på enkätkonstruktion – gjorde mig nyfiken på statistik. Jag ville lära mig mer och läste kurser i statistik. Nu är jag beteendevetare och statistiker och jag är väldigt glad över att kunna arbeta med kombinationen människor och siffror. Framför allt är jag intresserad av jämlikhetsfrågor: hur vi kan mäta och förstå jämlikhet utifrån statistik, och hur vi kan använda vår statistik för att utveckla verksamheten.

Jag brinner för frågor som hur vi kan arbeta mot rasism och sexism och hur vi kan skapa ett samhälle som är inkluderande för personer med funktionsnedsättningar. Kort sagt: hur vi kan skapa en bättre värld. Att arbeta med statistik är ett sätt att ta sig an dessa frågor, men det finns även andra sätt som självklart också behövs. Jag får utrymme för detta engagemang genom att vara processledare och redaktör för Trinambai. Där arbetar jag med normbrytande böcker och hjälper ideella organisationer att bli mer inkluderande.

Jag har en kandidatexamen från det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola och en masterexamen i sociologi från Lunds universitet. Utöver statistik och mitt huvudämne sociologi har jag läst kurser i psykologi, pedagogik, samtalsmetodik, genusvetenskap och utvärdering. Min kandidatuppsats i statistik handlar om kommuners måluppfyllelse utifrån Agenda 2030.

Jag har ett stort nätverk och vid behov samarbetar jag med andra för att kunna erbjuda bra lösningar av hög kvalitet.

För mig är det viktigt att mitt arbete bidrar till att göra världen bättre. Därför arbetar jag utifrån värderingar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.