TrinambaiTrinambai är ett bokförlag med fokus på engagemang och organisering. Förlagsprogrammet består till största delen av böcker om och för civilsamhället. Andra fokusområden är normkritisk pedagogik och hållbar utveckling. Exempel på titlar som Trinambai har gett ut är Medlemsmodellen, Inkluflera och Starka tillsammans.

Vill du boka in en kurs? Eller vill du få hjälp med att ta fram ett helt utbildningskoncept för din organisation? Trinambai kan hjälpa dig med både kortare och längre utbildningar utifrån våra expertområden. Vi satsar starkt på upplevelsebaserat lärande för att förankra kunskapen hos deltagarna. Gruppdiskussioner, rollspel och andra praktiska övningar hjälper deltagarna att se sin egen förmåga och att lära sig av varandra. När vi utbildar utgår vi alltid ifrån normkritisk pedagogik. Här kan du skicka en offertförfrågan direkt.

Ni kanske står inför en stor omorganisering och behöver stöd i hur ni ska genomföra den utan att förlora kompetens, eller ni kanske behöver kolla på hur ni kan locka fler medlemmar. Det kan också till exempel handla om att undersöka hur jämställda ni är inom er organisation, och hur det motsvarar era mål. Att ta in en extern expert är ett bra sätt att få en mer oberoende syn på verksamheten.

Trinambai kan erbjuda analyser och utredningar i både mindre och större omfattning. Kanske vill ni undersöka ett specifikt projekt eller hela er verksamhet som helhet. Oberoende av storleken står vi redo att ta oss an era frågor.

Ska din organisation ge ut en bok? Gör det i samarbete med oss! Trinambai ger inte bara ut egna böcker, vi kan även producera material på uppdrag. Ni står för innehållet, vi bidrar med vår kunnande och erfarenhet kring bokproduktion och -marknadsföring. Vi hjälper er att paketera er kunskap så att den når utanför era kretsar.