Lär dig om missvisande statistik på Instagram

För att sprida kunskap om statistik på ett roligt och lättillgängligt sätt har jag skapat Instagramkontot @statistikkritik.

Syftet är att hjälpa allmänheten att utveckla sin egen verktygslåda för att kritiskt granska och ifrågasätta statistik i nyheter, reklam, politiska debatter med mera. Statistik är ett kraftfullt och nödvändigt verktyg för att vi ska förstå världen. Vi behöver statistik. För att inte bli vilseledda behöver vi lära oss hur statistik kan användas, vilka kritiska frågor vi ska ställa, och hur det går att luras och manipulera siffror. Vi har alla hört att det går att ljuga med statistik. Jag fokuserar på frågan hur: hur kan statistik användas på vilseledande sätt, och hur kan du som lekman lägga märke till det? Av demokratiskäl är det oerhört viktigt att människor har ett kritiskt förhållningssätt till information.

Följare uppmanas att skicka in exempel på statistik som de hittar och som de anser vara vilseledande eller fel. Visionen är att @statistikkritik ska innehålla en bredd av statistik från olika källor, sammanhang och ämnen och fungera som en lättillgänglig resurs för den som är nyfiken på hur statistik används.