Kartläggning av livsvillkor och jämlikhet i Halland

Kartläggning av livsvillkor och jämlikhet i Halland

Rapporten Från vaggan till graven som jag och Medida har tagit fram tillsammans med Region Halland och Länsstyrelsen har nu släppts.

I rapporten ser vi att livsvillkoren i Halland är goda överlag, men detta utesluter inte diskriminering och ojämlikhet. Människor i regionen har olika förutsättningar beroende på kön, etnicitet, utbildningsnivå och andra bakgrundsfaktorer. Rapporten kommer att fungera som kunskapsunderlag i regionens arbete för att bli en bättre livsplats för alla.

Här finns rapporten i sin helhet. Det har också tagits fram ett kommunikationskit för den som vill använda sig av materialet.

Om rapporten i media:
Sveriges Radio: Halland ojämställt – stora ekonomiska skillnader
Sveriges Radio: Waltersson (M): Överraskad över de stora skillnaderna
Hallandsposten: Lönegapet mellan könen störst i Halland
Hallands nyheter: Halland, en sämre livsplats för kvinnor

Om författaren

Charlotte Ovesson administrator

Charlotte designar kartläggningar, konstruerar enkäter, genomför intervjuer och observationsstudier, analyserar data och presenterar resultatet på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Hon håller även utbildningar om jämlikhet, statistik och den spännande skärningspunkten där dessa möts.