Kartläggning av livsvillkor och jämlikhet i Halland

Rapporten Från vaggan till graven som jag och Medida har tagit fram tillsammans med Region Halland och Länsstyrelsen har nu släppts.

I rapporten ser vi att livsvillkoren i Halland är goda överlag, men detta utesluter inte diskriminering och ojämlikhet. Människor i regionen har olika förutsättningar beroende på kön, etnicitet, utbildningsnivå och andra bakgrundsfaktorer. Rapporten kommer att fungera som kunskapsunderlag i regionens arbete för att bli en bättre livsplats för alla.

Här finns rapporten i sin helhet. Det har också tagits fram ett kommunikationskit för den som vill använda sig av materialet.

Om rapporten i media:
Sveriges Radio: Halland ojämställt – stora ekonomiska skillnader
Sveriges Radio: Waltersson (M): Överraskad över de stora skillnaderna
Hallandsposten: Lönegapet mellan könen störst i Halland
Hallands nyheter: Halland, en sämre livsplats för kvinnor