Digital kurs: att undvika stereotyper

Jag och Emil Åkerö kommer att hålla kursen Att undvika stereotyper för Journalistförbundet. Kursen riktar sig till journalister och är gratis för dig som är frilansmedlem i SJF. Även icke-medlemmar och journalister som inte är frilansare kan gå kursen.

Hur påverkas vår journalistik av vilka bilder och ordval vi använder? Och vad är egentligen sterotypisering? Här är en kurs för dig som vill bli bättre på att kritiskt granska den bild av världen du förmedlar genom din journalistik. 

Som journalist är ditt uppdrag att skildra människor, skeenden och fenomen i bild, ljud eller text. Men det är lätt att hamna i upptrampade spår och ibland svårt att frigöra sig från invanda tankemönster. Därför är det bra att lära sig mer om begrepp som stereotyper, representation och tokenism. 

Under den här kursen pratar vi om hur du kan skapa ett aktivt förhållningssätt till att bevaka och skriva om minoriteter och utsatta grupper. Kursen går igenom olika teoretiska begrepp och sätter dessa i praktiska exempel. Målet med den här kursen är att du ska få verktyg och redskap för att kunna betrakta ditt material på ett sätt som gör att du kan arbeta med att undvika stereotyper och föreställningar. 

Mer ur innehållet:

– Så påverkas vi av stereotyper
– Att arbeta med gruppindelningar    
– Människor är inte en siffra 

Kursen genomförs vid två tillfällen och du får en uppgift mellan gångerna:

Kurstillfälle 1: 16 mars 10.00-12.00
Kurstillfälle 2: 29 mars 10.00-12.00

Information om hur du anmäler dig till kursen finns här.