Digital kurs: Stereotyper och statistik

Jag och Emil Åkerö har hållit en kurs om stereotyper och statistik för Svenska Journalistförbundet. Vi har nu vidareutvecklat konceptet och erbjuder kursen för olika målgrupper. Om du till exempel skriver rapporter är det viktigt att ha kunskap om hur du kan förhålla dig till statistik och fakta utan att fastna i ett tänkande som bygger på stereotyper. Här behövs kunskap dels om vad stereotyper är, och dels hur statistik fungerar och vad som är viktigt att tänka på när vi tar del av statistik. Båda dessa komponenter ingår i kursen.

Vi erbjuder nu ett öppet kurstillfälle som du kan anmäla dig till.

Pass 1: onsdagen 9/3 klockan 10.00-12.00
Pass 2: onsdagen 23/3 klockan 10.00-12.00

Pris: 500 kr/deltagare inkl. moms
Plats: digitalt över Zoom

Pass 1: Vad är stereotyper?
– Stereotyper: Vad är stereotypisering och vilka konsekvenser får det?
– Representation: Representationsteori utifrån Richard Dyer och Stuart Hall.
– Vad är representation och vem kan sägas representera vad?
– Mikrohandlingar: Förtryck i det lilla formatet. Typer av hat och våld och hur de tar sig i uttryck.
– Tokenism: När är någon en representant och när är den en individ?
– Kritisk massa: Vad det är och hur det uppstår.
– Bilder och språk: Hur påverkas världen av vilka bilder och ordval vi använder?

Pass 2: Hur arbetar vi med stereotyper?
– Människor är inte en siffra: När vi tittar på fakta som handlar om människor, till exempel ny forskning, ser vi extremt sällan samband som är hundraprocentiga.
– Att arbeta med grupper: Här går vi in på hur information kan framställas och tolkas på olika sätt samt osynliggöras beroende på vilka gruppindelningar vi tittar på.
– Hur vi kritiskt kan ställa frågor till information: Här lär vi oss hur vi kan ställa rätt frågor till det material eller den data vi har för att inte fastna i stereotyper.
– Förstärkning av stereotyper: Hur kan vi välja relevanta och verklighetstrogna exempel som inte förstärker stereotyper?

Mellan kurstillfällena kommer du att få en hemuppgift.

Anmäl dig till kursen på den här länken.

Om du hellre vill delta på en kurs som vi håller just för er på din arbetsplats eller i din organisation kan vi ordna det. Kontakta mig i så fall på info[at]charlotteovesson.se.