Metoder inom frigörande pedagogik

Jag är redaktör för den svenska nyöversättningen av Paulo Freires klassiska bok De förtrycktas pedagogik, som gavs ut av Trinambai 2021. Freires frigörande pedagogik bygger på grupper som fungerar på ett liknande sätt som studiecirklar. I dem ska deltagarna genom dialog lära sig och utvecklas utifrån vad som är viktigt och relevant för dem. Dialogen är viktig. Freire vänder sig mot det han kallade för bankundervisning: att läraren gör ”insättningar” av kunskap i elever som om de vore tomma valv. Den pedagogik som Freire förespråkar ligger till grund för den normkritiska pedagogiken.

På uppdrag av ABF har jag tagit fram ett antal metoder baserade på Freires frigörande pedagogik. Metoderna ingår i ABF:s digitala handbok Gör din röst hörd. Projektet Gör din röst hörd syftar till att de som står längst bort från makt och inflytande idag ska ges verktyg, tips och metoder för att skapa framtidstro och egenmakt. Helt i Freires anda, alltså!

Här finns den digitala handboken. Metoderna baserade på De förtrycktas pedagogik ligger i kapitlet Trygga samtal skapar magi.