Video om jämställdhet i Jämtlands län

Just nu genomför jag och Medida en analys av jämställdhet i Jämtlands län. Det är ett uppdrag vi har fått av Länsstyrelsen. Analysen baseras på statistik från olika källor, bland annat Arbetsförmedlingen, BRÅ och Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor. Länsstyrelsen har spelat in en video där vi berättar om de viktigaste resultaten. Det kommer att lanseras en rapport där du kan läsa mer.