Nu heter företaget Inclusive Insights!

Jag startade mitt företag 2017. Sedan dess har jag arbetat under namnet Charlotte Ovesson konsult. Nu blir det ändring på det! Från och med nu heter företaget Inclusive Insights.

Insights står för de insikter som ni kan göra genom att arbeta med data. Ni kan komma till insikt om vilka utmaningar ni står inför genom att göra en kartläggning. Genom en utvärdering kan ni komma till insikt om vilka delar av ert projekt som har gett mest resultat och som ni bör arbeta vidare med. Dessa insikter kan vara viktiga för ert arbete med inkludering. Vilka inkluderas inte idag? Vad skulle ni behöva göra för att inkludera bredare? Jag hjälper er gärna med detta!