Författararkiv Charlotte Ovesson

Kurs i breddad medlemsrekrytering

Vill du lära dig hur du kan rekrytera fler medlemmar till din organisation? Nu erbjuder Trinambai en digital kurs i breddad medlemsrekrytering. Processledarna Charlotte Ovesson och Jessica Pettersson har lång erfarenhet av ideell sektor och kommer att ge handfasta tips för att lyckas med medlemsarbetet.

Plats: Internet
Dag: torsdagen 15/10
Tid: 10.00-12.00

Läs mer och anmäl dig här.


Digitalt frukostseminarium: medlemsrekrytering i coronatider

Hur kan vi rekrytera medlemmar när varje möte är en smittrisk? Hur välkomnar vi nya medlemmar i gemenskapen när vi inte kan träffa dem?

Situationen vi befinner oss i just nu är unik, men det finns en hel del användbara metoder. Trinambais digitala frukostseminarium ger dig tips på hur din förening kan använda dem. Vi kommer utgå från böckerna Medlemsmodellen och Inkluflera.

Seminariet är gratis.

Plats: Internet
Dag: 14 april
Tid: 08.00-08.30

Medverkande: Niklas Hill, Charlotte Ovesson, Jessica Petterson

Anmäl dig här.

Nu lanserar vi Team statistik för jämlikhet

Christina Ahlzén (Medida) och Charlotte Ovesson är Team statistik för jämlikhet. Vi har samarbetat under lång tid i olika projekt och gör nu vårt samarbete officiellt och paketerar våra kunskaper och erfarenheter.

Team statistik för jämlikhet hjälper dig att hitta rätt siffror för ditt syfte och att använda dem på ett sätt som synliggör och på sikt minskar ojämlikheterna i din verksamhet. Vi utformar enkäter och andra kvantitativa undersökningar, gör analyser, bearbetar data, och gör sammanställningar och rapporter av statistiskt material.

Läs mer om oss och våra tjänster.

Kurs i vilseledande statistik

Lördagen 5/10 kan du gå en kurs (en heldag) om vilseledande statistik hos Studieförbundet Vuxenskolan i Lund.

I kursen får du lära dig vad statistik är, hur statistik kan användas och hur det inte kan användas. Vi går igenom en checklista för att kritiskt granska statistik. Den här checklistan kan du sedan använda dig av varje gång du ser statistik och vill ställa kritiska frågor till den. Vi går igenom vanliga fallgropar och missförstånd och hur vi undviker dem. Dagen avslutas med en workshop där vi tittar på olika exempel på hur statistik används och diskuterar dessa. Läs mer och anmäl dig här.

Ny bok: Starka tillsammans

I höst släpps boken Starka tillsammans: tjugoen nulägesbilder av civilsamhället. Boken är en antologi med bidrag av olika folkrörelseprofiler. Vad har hänt i civilsamhället de senaste tio åren? Hur ser framtiden ut? Hur vill vi att framtiden ska se ut? Dessa frågor undersöker författarna utifrån sina olika erfarenheter och perspektiv.

Boken kommer att lanseras på Trinambais jubileumsfest den 11 oktober på Världsbiblioteket i Stockholm. Du är varmt välkommen på festen. I entréavgiften ingår ett exemplar av boken, en matig buffé och du får mingla med författarna. Anmäl dig till festen här.

Charlotte är Mångfaldsföretagarnas nya ordförande

På årsmötet i mars valdes jag till Branschorganisationen Mångfaldsföretagarnas nya ordförande. Jag är hedrad över förtroendet och ser fram emot ett verksamhetsår där vi fortsätter samla kompetensen inom mångfaldsfrågor, driva gemensamma frågor och arrangera nätverksträffar och fortbildningstillfällen som är givande för mångfaldsföretagare.

Kartläggning av livsvillkor och jämlikhet i Halland

Rapporten Från vaggan till graven som jag och Medida har tagit fram tillsammans med Region Halland och Länsstyrelsen har nu släppts.

I rapporten ser vi att livsvillkoren i Halland är goda överlag, men detta utesluter inte diskriminering och ojämlikhet. Människor i regionen har olika förutsättningar beroende på kön, etnicitet, utbildningsnivå och andra bakgrundsfaktorer. Rapporten kommer att fungera som kunskapsunderlag i regionens arbete för att bli en bättre livsplats för alla.

Här finns rapporten i sin helhet. Det har också tagits fram ett kommunikationskit för den som vill använda sig av materialet.

Om rapporten i media:
Sveriges Radio: Halland ojämställt – stora ekonomiska skillnader
Sveriges Radio: Waltersson (M): Överraskad över de stora skillnaderna
Hallandsposten: Lönegapet mellan könen störst i Halland
Hallands nyheter: Halland, en sämre livsplats för kvinnor

Lär dig om missvisande statistik på Instagram

För att sprida kunskap om statistik på ett roligt och lättillgängligt sätt har jag skapat Instagramkontot @statistikkritik.

Syftet är att hjälpa allmänheten att utveckla sin egen verktygslåda för att kritiskt granska och ifrågasätta statistik i nyheter, reklam, politiska debatter med mera. Statistik är ett kraftfullt och nödvändigt verktyg för att vi ska förstå världen. Vi behöver statistik. För att inte bli vilseledda behöver vi lära oss hur statistik kan användas, vilka kritiska frågor vi ska ställa, och hur det går att luras och manipulera siffror. Vi har alla hört att det går att ljuga med statistik. Jag fokuserar på frågan hur: hur kan statistik användas på vilseledande sätt, och hur kan du som lekman lägga märke till det? Av demokratiskäl är det oerhört viktigt att människor har ett kritiskt förhållningssätt till information.

Följare uppmanas att skicka in exempel på statistik som de hittar och som de anser vara vilseledande eller fel. Visionen är att @statistikkritik ska innehålla en bredd av statistik från olika källor, sammanhang och ämnen och fungera som en lättillgänglig resurs för den som är nyfiken på hur statistik används.

Ny Facebookgrupp om jämlikhet och statistik

Är du intresserad av statistik ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv? Jag har tillsammans med Medida startat Facebookgruppen Räkna med jämlikhet! där alla nyfikna och intresserade är välkomna att vara med.

Undrar du vad det finns för data över ditt ämne? Funderar du över svårigheterna att mäta diskriminering? Vill du ha hjälp med att tolka en rapport? Eller har du andra frågor och funderingar vad gäller mätande och statistik i jämlikhetsfrågor? I så fall är det här gruppen för dig.

Webbinarium om inkluderande medlemsrekrytering

Trinambai har tillsammans med Kompetenscenter Idéburna Malmö tagit fram webbinariet Vilken förening är ni idag – och vilken förening vill ni vara? som är baserat på Trinambais böcker Medlemsmodellen och Inkluflera.

Webbinariet riktar sig till föreningar som är intresserade av att hitta nya strategier för att värva medlemmar och bredda sin medlemsrekrytering. Att tänka inkluderande är nödvändigt för att medlemmar ska känna sig välkomna i föreningen. Vad innebär inkluderande medlemsrekrytering i praktiken? Hur kan ni arbeta för att bli tillgängliga för fler?

För att få tillgång till webbinariet köper du ett exemplar av Inkluflera genom Trinambais hemsida. Sedan får du länken och lösenordet i bekräftelsemejlet. Även alla prenumeranter av Trinambais nyhetsbrev har fått tillgång till webbinariet.