Nyheter

Ses vi på MR-dagarna?

23-25 november är det dags för MR-dagarna, det här året i Helsingborg. Jag kommer att vara på plats alla dagarna i en monter som jag delar med min samarbetspartner Medida. Kom till oss om du vill prata om kartläggning, utvärdering, data, statistik, jämlikhet, inkludering eller något annat av mina områden. Jag lyssnar gärna på vilka …

Ses vi på MR-dagarna? Läs mer »

Nu heter företaget Inclusive Insights!

Jag startade mitt företag 2017. Sedan dess har jag arbetat under namnet Charlotte Ovesson konsult. Nu blir det ändring på det! Från och med nu heter företaget Inclusive Insights. Insights står för de insikter som ni kan göra genom att arbeta med data. Ni kan komma till insikt om vilka utmaningar ni står inför genom …

Nu heter företaget Inclusive Insights! Läs mer »

Regional analys av jämställdhet i Jämtlands län

Nu är rapporten som jag har skrivit tillsammans med Medida publicerad. Den heter Geografiska avstånd, mänsklig närhet: En nulägesanalys av jämställdhet och jämlikhet i Jämtlands län. Rapporten utgår från de sex jämställdhetspolitiska målen:1. En jämn fördelning av makt och inflytande2. Ekonomisk jämställdhet3. Jämställd utbildning4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet5. Jämställd hälsa6. Mäns …

Regional analys av jämställdhet i Jämtlands län Läs mer »

Förebildseffekten

Mentor Sverige har släppt sin rapport Förebildseffekten. Jag har gjort den statistiska analysen av enkätsvaren. Enkäten har besvarats av över 3000 ungdomar. Det är ett stort antal svarande, och det innebär att det går att dra statistiska slutsatser även utifrån små skillnader mellan grupper. Något som blir väldigt tydligt är hur viktigt det är för …

Förebildseffekten Läs mer »

Filmer om Västernorrland

Jag och Medida har tagit fram fyra filmer baserade på vår rapport om Västernorrlands län. De fyra filmerna – Läget i länet, Ta tillvara hela arbetskraften, Liv på lika villkor och Män och maskulinitet – tar upp resultat från rapporten och vilka områden som är viktiga att arbeta med i Västernorrland för att öka jämställdheten. Ovan ser du filmen Liv …

Filmer om Västernorrland Läs mer »

Ses vi på Forum jämställdhet?

Jag och min samarbetspartner Medida kommer att ha en monter på Forum jämställdhet i Malmö 7-8 februari. I vår monter kommer vi att ha en hel del material, bland annat metodhäften, böcker och rapporter som vi har tagit fram i olika projekt. Du kommer även att få möjlighet att bekanta dig med Medidas färgglada fiskar …

Ses vi på Forum jämställdhet? Läs mer »

Video om jämställdhet i Jämtlands län

Just nu genomför jag och Medida en analys av jämställdhet i Jämtlands län. Det är ett uppdrag vi har fått av Länsstyrelsen. Analysen baseras på statistik från olika källor, bland annat Arbetsförmedlingen, BRÅ och Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor. Länsstyrelsen har spelat in en video där vi berättar om de viktigaste resultaten. Det kommer …

Video om jämställdhet i Jämtlands län Läs mer »

Jag är en del av Ett jämställt Skåne!

Charlotte Ovesson konsult är nu ansluten till Ett jämställt Skåne. Det är visionen och namnet på Skånes jämställdhetsstrategi. Jämställdhetsarbetet behöver ske systematiskt, kunskapsbaserat och i samverkan. Genom att vara ansluten till visionen har jag tagit ställning för att verka för jämställdheten i länet.

Metoder inom frigörande pedagogik

Jag är redaktör för den svenska nyöversättningen av Paulo Freires klassiska bok De förtrycktas pedagogik, som gavs ut av Trinambai 2021. Freires frigörande pedagogik bygger på grupper som fungerar på ett liknande sätt som studiecirklar. I dem ska deltagarna genom dialog lära sig och utvecklas utifrån vad som är viktigt och relevant för dem. Dialogen …

Metoder inom frigörande pedagogik Läs mer »