Jämlikhetsresan

Hur står det till med jämlikheten hos er? Med verktyget Jämlikhetsresan gör vi en analys som är förankrad i er verksamhet. Jämlikhetsresan är ett verktyg för jämlikhetsanalys som är lättbegripligt och användbart även för människor som saknar förkunskaper om jämlikhetsarbete. Det är resultatfokuserat och utmynnar i en handlingsplan för att förbättra jämlikheten i er verksamhet. Metoder som används är föreläsningar, interaktiva workshops och handledning av arbetsgrupper. Vi kommer tillsammans fram till var ni befinner er nu, ringar in vilka problem ni har och hur ni kan arbeta för att lösa dem.

För att jämlikhetsarbete ska vara effektivt behöver det förankras i verksamheten. Det är de som dagligen arbetar inom verksamheten som är experter på hur den fungerar. För att upplevas som relevant måste jämlikhetsarbetet utgå från dessa experters verklighet. Detta är grundläggande för hur vi arbetar med jämlikhet. Människor på alla nivåer i organisationen behöver vara med så att jämlikhetsarbetet inte utmynnar i en skrivbordsprodukt som samlar damm. Alla kan vara delaktiga och göra jämlikhetsanalyser av sitt dagliga arbete, förutsatt att de får redskap och stöd utifrån sina förkunskaper.

Vi som arbetar med Jämlikhetsresan är ett team som är verksamma i Sverige, Finland och Spanien. Vi har bred erfarenhet av att arbeta med Jämlikhetsresan i olika typer av organisationer och sammanhang. Utgångspunkten är alltid era kvalitetsmål och de specifika utmaningar som ni möter.

Ladda ner ett provexemplar av Jämlikhetsresan.