Material

Detta informationsblad om statistik innehåller två delar. Dels en kort introduktion till vad statistik är och varför det är viktigt med kunskaper om statistik. Dels ett överlevnadskit för att tolka och förstå statistik. Överlevnadskitet är en checklista som du kan gå igenom när du träffar på statistik som du vill ställa kritiska frågor till. Du kan läsa bladet här. För att hjälpa dig att konkretisera frågorna i överlevnadskitet finns ett frågebatteri här. Du kan beställa informationsbladet mot fraktkostnad genom att maila till info[at]charlotteovesson.se.


Medidas metoder är korta introduktioner för att hjälpa dig komma igång med ditt arbete med jämställdhet och jämlikhet, analys och mätande. Charlotte har tagit fram en som handlar om hur du konkret kan gå tillväga för att använda dig av statistik. Du kan läsa metodbladet här, eller beställa det mot fraktkostnad genom att maila till info[at]charlotteovesson.se. Fler Medidas metoder hittar du här.


Starka tillsammans: Tjugoen nulägesbilder av civilsamhället är en antologi där olika folkrörelseprofiler försöker fånga de senaste tio åren i civilsamhället. Vad har hänt? Vad kommer att hända i framtiden? Vad vill vi ska hända? Antologin gavs ut 2019 på Trinambai förlag, med Charlotte Ovesson som redaktör.


Trinambai har gett ut kortleken Idrottsförening i förändring. Kortleken innehåller 50 diskussionsfrågor för idrottsföreningar. Jag och Jessica Pettersson som har utvecklat kortleken har båda en bakgrund inom idrottsrörelsen. Med kortleken vill vi hjälpa idrottsföreningar att komma i gång med viktiga samtal om träning, tävling, engagemang, värdegrund, ekonomi och andra frågor.