Om mig

Statistik är min käpphäst. Min resa in i statistikens värld började när jag studerade beteendevetenskap. Studierna i kvantitativ metod – framför allt med fokus på enkätkonstruktion – gjorde mig nyfiken på statistik. Jag ville lära mig mer och läste kurser i statistik. Nu är jag beteendevetare och statistiker och jag är väldigt glad över att kunna arbeta med kombinationen människor och siffror. Framför allt är jag intresserad av jämlikhetsfrågor: hur vi kan mäta och förstå jämlikhet utifrån statistik, och hur vi kan använda statistik för att utveckla organisationer.

Med det inte sagt att jag inte gillar kvalitativa metoder, som djupintervjuer och textanalyser. Jag gillar kvalitativa metoder! Olika metoder lämpar sig för olika sammanhang och jag tror starkt på att ha en bred kompetens inom metoder för att kunna avgöra vad som passar bäst i vilken situation.

Jag brinner för inkludering och att skapa en bättre värld. Att arbeta med att mäta och undersöka är mitt sätt att ta mig an dessa frågor. Utöver detta har jag varit processledare för workshops för att hjälpa ideella organisationer att bli mer inkluderande. Jag har även varit redaktör för flera böcker (till exempel De förtrycktas pedagogik, Rättvis organisering och Starka tillsammans), engagerat mig i frågor om funktionsrätt kopplat till autism, och jag tycker att allt som rör jämlik och jämställd hälsa är otroligt intressant och viktigt.

I själ och hjärta är jag en föreningsräv och civilsamhället är viktigt för mig. Mitt hjärta klappar för folkbildning och jag vill dra mitt strå till stacken. Därför driver jag @statistikmedvetenhet på Facebook och Instagram, där jag folkbildar om statistik på ett roligt och pedagogiskt sätt.

Jag har en kandidatexamen från det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens universitet och en masterexamen i sociologi från Lunds universitet. Utöver statistik och mitt huvudämne sociologi har jag läst kurser i psykologi, pedagogik, samtalsmetodik, genusvetenskap och utvärdering. Min kandidatuppsats i statistik handlar om kommuners måluppfyllelse utifrån Agenda 2030.

Min arbetsplats är huvudsakligen i Lund. Jag är dock inte begränsad till Lund, utan jag arbetar med projekt över hela landet och även utomlands. Vid behov samarbetar jag med andra för att kunna erbjuda bra lösningar av hög kvalitet. Jag har ett stort nätverk.

För mig är det viktigt att mitt arbete bidrar till att göra världen bättre. Därför arbetar jag utifrån värderingar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.