Föreläsningar

Hur kan vi ta del av och använda statistik – som är ett oerhört kraftfullt och användbart redskap – utan att vilseledas av den?

Workshops

Vi jobbar med interaktiva övningar och tränar på konkreta metoder för att kritiskt ställa frågor till och förstå statistik.

Analyser

Kartläggningar och analyser av statistik som handlar om människor och jämlikhet, till exempel enkätsvar eller officiell statistik.

Vi arbetar med jämlikhet och statistik på ett sätt som gör det tillgängligt, lärorikt och roligt. Vill du veta mer? info[at]charlotteovesson.se

Senaste nytt

Vad har vi på gång?

AvCharlotte Ovesson 17 september, 2020

Nytt metodblad om statistik

Nu lanserar jag och Medida ett nytt metodblad! Medidas metoder är en serie korta introduktioner som hjälper dig att komma igång med ditt arbe

AvCharlotte Ovesson 15 september, 2020

Kurs i breddad medlemsrekrytering

Vill du lära dig hur du kan rekrytera fler medlemmar till din organisation? Nu erbjuder Trinambai en digital kurs i breddad medlemsrekrytering.

AvCharlotte Ovesson 6 april, 2020

Digitalt frukostseminarium: medlemsrekrytering i coronatider

Hur kan vi rekrytera medlemmar när varje möte är en smittrisk? Hur välkomnar vi nya medlemmar i gemenskapen när vi inte kan träffa dem?Sit

AvCharlotte Ovesson 5 november, 2019

Nu lanserar vi Team statistik för jämlikhet

Christina Ahlzén (Medida) och Charlotte Ovesson är Team statistik för jämlikhet. Vi har samarbetat under lång tid i olika projekt och gör