Ni vill göra skillnad. Jag vill hjälpa er att göra det.

Hur står det till med jämlikheten eller jämställdheten hos er? För att ni ska kunna vidta rätt åtgärder för att öka jämlikheten och jämställdheten behöver ni en nulägesbild. Ni behöver undersöka och mäta.

Jag  designar kartläggningar och utvärderingar, konstruerar enkäter, genomför intervjuer och observationsstudier, analyserar data och presenterar resultatet på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Framför allt arbetar jag med områden relaterade till jämlikhet och jämställdhet.

Kartläggningar. Vad vill ni undersöka? Vilka metoder som är lämpliga beror på vad ni är intresserade av att ta reda på. Jag designar kartläggningen, från början till slut, och genomför den.

Utvärderingar.  Om ni genomför ett projekt vill ni förmodligen veta vilken skillnad ni har gjort. Vad har ni uppnått? Vad bör ni göra annorlunda framöver? Ni behöver utvärdera. Här kan det bli aktuellt med effektmätning, alltså att mäta vilken effekt ert projekt har haft.

Dataanalys. Har ni redan gjort en enkät och samlat in svar? Eller har ni en annan typ av data än enkätdata? Jag genomför en kraftfull statistisk dataanalys. Er data har något att berätta – jag hittar berättelsen.

Utbildningar. Vill ni ha en utbildning om statistik, eller hur vi kan använda statistik som verktyg för att analysera jämlikhet och jämställdhet? Jag har lång erfarenhet av att leda workshops och hålla föreläsningar. En utbildning kan till exempel utgå från Överlevnadskit i statistik.