Statistik, jämlikhet, processledning.

Jag  designar kartläggningar, konstruerar enkäter, genomför intervjuer och observationsstudier, analyserar data och presenterar resultatet på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Framför allt arbetar jag med områden relaterade till jämlikhet.

Kartläggningar. Vad vill ni undersöka? Vilka metoder som är lämpliga beror på vad ni är intresserade av att ta reda på. Jag designar kartläggningen, från början till slut, och genomför den.

Dataanalys. Har ni redan gjort en enkät och samlat in svar? Eller har ni en annan typ av data än enkätdata? Jag genomför en kraftfull statistisk dataanalys. Er data har något att berätta – jag hittar berättelsen.

Utbildningar. Vill ni ha en utbildning om statistik, eller hur vi kan använda statistik som verktyg för att analysera jämlikhet? Jag har lång erfarenhet av att leda workshops och hålla föreläsningar. En utbildning kan till exempel utgå från Överlevnadskit i statistik.